Polityka prywatności i plików cookies

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem serwisów internetowych prowadzonych przez Sygnet Yacht Czarter Zbigniew Sygnowski tj.  http://czarter-mazury.pl/ i https://rezerwacja.czarter-mazury.pl/ , jak i informacji na temat plików cookies i innych technologii zainstalowanych na prowadzonych serwisach internetowych.

Państwa dane przetwarzane będą w zakresie w jakim zostały podane podczas:

 • rezerwacji czarteru
 • zapisu do newslettera
 • wysyłania wiadomości / zapytań poprzez strony internetowe
 • odwiedzania naszych serwisów internetowych, poprzez odpowiednie ustawienia stosowanych przeglądarek
 1. Właścicielem Serwisów internetowych i jednocześnie administratorem danych jest Sygnet Yacht Czarter Zbigniew Sygnowski 11-400 Kętrzyn Martiany 20/2 NIP 742-112-19-57 REGON 519524764, tel. +48 604 628 201 email: sygnet@czarter-mazury.pl
 2. Podstawą prawną do przetwarzania danych, w zależności od sposobu ich pozyskania jest:
  Art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 2016/679 tj. zgody wyrażonej w zakresie i w celach wskazanych w treści tych zgód.
  Art. 6 ust 1 lit. b Rozporządzenia 2016/679 tj niezbędności przetwarzania danych do wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy. W celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania, przekazywania użytkownikom odpowiedzi, informacji i/lub treści gromadzonych w serwisie.
  Art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia 2016/679 tj. prawnie uzasadnionego interesu administratora. W celach analitycznych i statystycznych, polegających na prowadzeniu analizy aktywności użytkowników, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług, w celu wykrywania i przeciwdziałania nadużyciom, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami a także prowadzenia postępowań przed organami władzy publicznej lub sądami, przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych oraz w celu promocji usług własnych w tym oferowania pozostałych usług świadczonych przez Sygnet Yacht Czarter Zbigniew Sygnowski.
 3. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz i zlecenie Sygnet Yacht Czarter Zbigniew Sygnowski oraz podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, wykonującym zadania publiczne. W szczególności dane będą udostępniane: podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne, podmiotom świadczącym nam usługi doradcze lub audytowe, podmiotom świadczącym nam usługi pocztowe, kurierskie, dostawcom oprogramowania;
 4. Nie przekazujemy Państwa danych osobowych do Państw trzecich.
 5. W zależności od rodzaju świadczonej usługi i celu, czas przetwarzania danych jest następujący:
  – w związku z zawarciem umowy i w celu jej realizacji oraz w związku podjęciem działań przed zawarciem umowy – przez okres obowiązywania umowy, a następnie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa, jak również przez okres niezbędny do ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami (tj. co o zasady maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy),
  – jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody dla określonego celu, będziemy przetwarzać dane osobowe do czasu odwołania tej zgody,
  – dane, które przetwarzamy w ramach realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu, w tym przetwarzania dla celów statystycznych i raportowania wewnętrznego przetwarzać będziemy do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionego interesu Sygnet Yacht Czarter Zbigniew Sygnowski stanowiącego podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu,
 6. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych i żądania sprostowania niepoprawnych danych oraz uzupełnienia danych niekompletnych.
  W przypadku przetwarzania danych niezgodnie z prawem i w innych celach aniżeli zostały zebrane przysługuje Państwo prawo żądania usunięcia danych. Ponadto przysługuje Państwu prawo do żądania ograniczenia przetwarzania i prawo do przenoszenia danych.
  W przypadku przetwarzania danych w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
  W przypadkach, kiedy przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyrażoną w wersji elektronicznej można wycofać w ten sam sposób.
 7. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim tj. do Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych: Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa, Telefon: 22 531 03 00
 8. W zależności od sposobu pozyskania danych, relacji między Państwem a administratorem danych:
  – Podanie danych osobowych jest warunkiem wykonania umowy, której są Państwo stroną lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed jej zawarciem. Konsekwencją niepodania danych będzie nieudzielenie oczekiwanej informacji i/lub odmową zawarcia umowy, a tym samym realizacji usługi.
  – W przypadku zbierania danych osobowych na podstawie zgody (adres poczty elektronicznej, newsletter, pliki cookies), podanie danych jest dobrowolne, ale mile wiedziane dla usprawnienia komunikacji w celu realizacji świadczeń miedzy stronami lub umożliwienia świadczenia usług internetowych (np. newsltter).
 9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu wywołującym skutki prawne

Informacje na temat plików cookies i innych technologii

Do administrowania serwisami internetowymi Sygnet Yacht Czarter w dziennikach logów gromadzone są dane kierowane do serwisu w ramach zapytań http. Zebrane informacje służą do celów statystycznych, jako materiał pomocniczy do zarządzania serwisem i przechowywane są przez czas nieokreślony. Nie są one ujawniane nikomu oprócz osobom upoważnionym do administrowania serwisem i siecią Sygnet Yacht Czarter. Pozyskane informacje nie są łączone z osobami odwiedzającymi serwis.

W plikach logów serwera przechowujemy informacje następującej treści:

 • publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie, ile jest możliwe nazwę stacji użytkownika,
 • nazwa użytkownika podawana w procesie autoryzacji,
 • czas nadejścia zapytania,
 • pierwszy wiersz żądania HTTP,
 • kod odpowiedzi HTTP,
 • liczbę wysłanych przez serwer bajtów,
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku, gdy przejście do strony nastąpiło przez odnośnik,
 • informacje o przeglądarce użytkownika, informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP.

Ponadto dla Państwa wygody serwisy internetowe Sygnet Yacht Czarter używają plików cookies, aby dostosować go do potrzeb użytkowników, a także w celach statystycznych.

 1. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) są to dane informatyczne, niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez odwiedzany serwis internetowy i instalowane na urządzeniu użytkownika przeglądającego ten serwis (komputer, smartfon, tablet itp.).
 2. Pliki cookies wykorzystujemy w celu dostosowania zawartości stron serwisu internetowego do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb oraz tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
 3. Sygnet Yacht Czarter Zbigniew Sygnowski używa zarówno cookies sesyjnych jak i stałych. Pliki cookies używane na stronie można podzielić na trzy kategorie: niezbędne, wydajnościowe i funkcjonalne. Niezbędne – umożliwiają korzystanie z usług dostępnych na serwisach Sygnet Yacht Czarter. Umożliwiają jej przeglądanie i użytkowanie. Pliki te nie zbierają informacji na temat odwiedzającego i nie zapamiętują historii przeglądania. Wydajnościowe – zbierają informacje na temat sposobu używania witryny przez odwiedzających, np. najczęściej odwiedzanych stron lub komunikatów o błędach itp., Funkcjonalne – zapisują ustawienia użytkownika, np. język, wyrażone zgody itp., takie jak:
  – cookies sesyjne – tymczasowe informacje przechowywane w pamięci przeglądarki do momentu zakończenia sesji, czyli jej zamknięcia.
  – cookies stałe – informacje przechowywane w pamięci przeglądarki przez dłuższy, określony czas.
  cookies google-analytics.com – służące do prowadzenia statystyk dla strony; dokładny sposób działania i politykę prywatności Google Analytics można znaleźć pod adresem: https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html,
 4. Pliki cookies można kontrolować i kasować z dysku twardego komputera.
  Większość przeglądarek akceptuje pliki cookies, jednakże w ustawieniach przeglądarki dostępne są opcje odmowy ich przyjmowania, wyłączenia istniejących lub powiadamiania, gdy na urządzenie wysyłany jest kolejny plik.
  W tym celu należy postępować zgodnie z instrukcjami dostępnymi w używanych przeglądarkach (zwykle w opcji “Pomoc”, “Narzędzia” lub “Edycja”).
 5. W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.